رضا میرکریمی و یونس شکرخواه در جشنواره میراث‌فرهنگی کارگاه آموزشی برگزار می‌کنند


تهران- ایرنا- یونس شکرخواه، رضا میرکریمی، جاسم غضبان‌پور و علی شاه‌محمدی در نخستین جشنواره تولیدات چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی در یزد چهار کارگاه آموزشی برگزار می‌کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85032675/%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%85%DB%8C%D8%B1%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85%DB%8C-%D9%88-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%B4%DA%A9%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C