رهاسازی آب به سمت دریاچه ارومیه به زودی آغاز می‌شودبه گزارش ایمنا، محمدصادق معتمدیان امروز _یکشنبه بیست و ششم شهریورماه_ در کارگروه استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه با تاکید بر افزایش مراقبت‌ها و پایش‌ها در این زمینه، اظهار کرد: از هر اقدام عملیاتی و مرتبط با احیای دریاچه ارومیه حمایت و استقبال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تردد برخی خودروها بر سطح نمکی دریاچه ممنوع است، افزود: لازم است که در زمینه تردد خودروها در محدوده دریاچه ارومیه تدابیر لازم به کار گرفته شود تا آسیبی به سطح نمکی آن نرسد.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه اجرایی کردن سیاست و برنامه‌های اجرایی ۲۶ گانه مصوبات کارگروه احیای دریاچه ارومیه را از برنامه‌های مهم احیای دریاچه عنوان کرد.

معتمدیان ادامه داد: تغییر الگوی کشت، کاهش مصرف آب در اراضی، مکانیزه کردن آبیاری، توسعه کشت گلخانه‌ای از جمله مواردی است که باید در این خصوص تمهید شود.

استاندار آذربایجان غربی خاطرنشان کرد: رهاسازی آب به سمت دریاچه ارومیه به زودی آغاز می‌شود و لازم است دستگاه‌های متولی امر از جمله محیط زیست، سازمان آب منطقه‌ای و منابع طبیعی قرق مسیرهای رسیدن آب به دریاچه را به دقت انجام داده و پایش کنند.

در این جلسه اعضای این کارگروه اعم از محیط زیست، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، آب منطقه‌ای و هواشناسی و سایر اعضا به ارائه گزارش در زمینه شرایط موجود، پیش رو و نیازها پرداختند.

منبع: ایرنا


منبع: https://www.imna.ir/news/688109/%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A2%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D9%85%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87-%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF