رهبر انقلاب مردم را به زندگی، اتحاد و مهربانی دعوت کرد/ مأموریت فرهنگی؛ اهمیت سبک زندگی را دریابیم

تاکید مهم رهبر انقلاب دشمن مایل است مردم به خاطر علایق مختلف با هم بجنگند شما با هم مهربانی کنید

در این مسیر توجه ویژه به مصرف فرهنگی و تأمین نیازهای آن ضروری به نظر می‌رسد موضوعی که دل یکی دو سال اخیر هربار از مسیر اسلامی پیش رفتیم نشان از استقبال عمده مردم داشت. ما از امروز مأموریت فرهنگی جدیدی داریم و آن توجه دوچندان به زندگی و البته حفظ وحدت تا در جهت سرشت پاک الهی بشری حرکت کنیم.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1071180/%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%A8%DA%A9-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%85

مهمترین توصیه رهبر انقلاب در روزی که عید همبستگی نامیده شده، پرهیز دادن از مقابل هم قرار گرفتن مردم بود؛ یعنی پرهیز از دوقطبی شدن. 

از سوی دیگر می‌توان گفت: نیاز قطعی امروز جامعه فرهنگی رفتاری از جنس فرهنگ و همان است، سبک زندگی‌ها را باید محترم شمرد و آنچه با مبانی اسلام مخالف نیست را پذیرفت، در عین حال زندگی را باید از مسیر فرهنگ برای مردم تسهیل کرد و از مسیر اسلام ناب سبکی برگزید که می‌تواند راهگشا باشد.

چندین سال است که در برابر دو طیف رادیکال و تندرو داریم می گوییم سیاست درست در مواجهه با مسائل در جامعه همین کنار هم بودن با سلایق مختلف و مهربانی کردن است که منجر به یکی شدن و وحدت و پیروزی است….

ایشان با یک نگاه مترقی با اشاره به اینکه در یک جامعه سلایق و علایق مختلف هست نگاههای مختلف به مسائل هست افزودند: «باشد مانعی ندارد. در کنار هم همه زندگی کنند با هم مهربانی کنند.»

رهبر انقلاب تاکید کردند: «اتحاد مردم باید حفظ بشود دشمن با اتحاد مردم مخالف است، مایل است مردم به خاطر علایق مختلف با هم بجنگند.»

رهبر انقلاب مردم را به زندگی، اتحاد و مهربانی دعوت کرد/ مأموریت فرهنگی، اهمیت سبک زندگی را دریابیم

این سخنان رهبری که صراحتا به اتفاقات اخیر و وقایع پاییز سال گذشته اشاره دارد، درست مقابل آن سیاستهایی است که در هفته های گذشته مردم را مقابل مردم قرار میداد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجو، نماز عید سعید فطر در حالی با شکوه هر چه بیشتر در پایان ماه رمضان ۱۴۴۴ هجری قمری و سال ۱۴۰۲ هجری شمسی برگزار شد که رهبر انقلاب در فرازی از خطبه‌های خود مردم را به زندگی، اتحاد و مهربانی به تأسی از پیامبر اکرم (ص) دعوت کرد.