روایت رنگ و رنج در تار و پود هنر دست زنان سیستان و بلوچستان


زاهدان- ایرنا- شماری از بانوان صنعتگر سیستان و بلوچستان از عدم همکاری و تعامل بعضی از ادارات و سازمان‌ها مبنی بر استفاده از صنایع دستی به عنوان هدایا در جلسات گلایه کرده و خواهان حمایت از صنعتگران شدند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85160457/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D8%B1%D9%86%D8%AC-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D9%BE%D9%88%D8%AF-%D9%87%D9%86%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86