روایت ضرغامی از طرح وزارت گردشگری برای لغو روادید با ۵۰ کشور


تهران- ایرنا- وزیر میراث فرهنگی و گردشگری با تشریح طرح این وزارتخانه برای لغو روادید یک‌طرفه با ۵۰ کشور گفت: لغو یک‌طرفه روادید از لحاظ پروتکل‌های دیپلماتیک و سیاسی مشکلاتی دارد اما من به عنوان مسئول گردشگردی کشور، این را مسأله نمی‌دانم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85009212/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%84%D8%BA%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%DB%B5%DB%B0-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1