روستای ملی «جوراب پشمی» در رامسر به ثبت می‌رسد


نوشهر ایرنا- رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی رامسر از برنامه‌ریزی برای ثبت روستای ملی جوراب پشمی در اشکور این شهرستان غرب مازندران خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85168840/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D9%BE%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%85%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%D8%AF