رونق صنایع دستی خراسان جنوبی از مسیر بازاریابی + فیلم


بیرجند – ایرنا – احیا و توسعه صنایع دستی همواره به عنوان یکی از راه‌های ارزان و مناسب برای اشتغالزایی مطرح بوده و این در حالی است که صنعتگران خراسان جنوبی، بازاریابی را مهمترین دغدغه برای رونق تولید و فروش محصولات خود می‌دانند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85115323/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%82-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%DB%8C%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85