رونمایی از قرآن‌های نفیس خط کوفی

همچنین نمایشگاه «یاد یار مهربان» شامل ۱۵ اثر خوشنویسی خط کوفی شهاب‌الدین ارفعی نیز به نمایش درخواهد آمد، نشست تخصصی با موضوع «کوفی اولیه و ادوات تخصصی» با سخنرانی سید احمد محیط طباطبایی و سید محمد وحید موسوی جزایری نیز برگزار می‌شود.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3904051/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%81%DB%8C%D8%B3-%D8%AE%D8%B7-%DA%A9%D9%88%D9%81%DB%8C

گزیده‌ای از دو قرآن نفیس به خط کوفی محفوظ در گنجینه نسخ خطی مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان به مناسبت گرامی‌داشت روز قلم رونمایی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، به مناسبت گرامی‌داشت روز قلم، نمایشگاه آثار خوش‌نویسی کوفی با رونمایی از دو قرآن نفیس در گنجینه نسخ خطی این مجموعه جهانی برگزار می‌شود.

رونمایی از قرآن‌های نفیس خط کوفی
امروز در حوضخانه کاخ گلستان، گزیده‌ای از این دو قرآن نفیس شامل قرآن به خط کوفی منتسب به امام سجاد (ع) و قرآن به خط کوفی با نام محرز حسین بن علی (ع) رونمایی خواهد شد.