رونمایی از پرده مقام ابراهیم


نمایشگاه گلستان ملکوت به روایت آثار گنجینه‌ای نسخ خطی مجموعه میراث جهانی گلستان امروز به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان برپا شد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3796809/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C%D9%85