رونمایی ۵ نگاره الهام گرفته از اشعار نظامی گنجوی


تهران- ایرنا- رئیس پژوهشکده ایرانشناسی از رونمایی ۵ اثر یک هنرمند جوان نگارگر که از اشعار نظامی گنجوی الهام گرفته شده، در روز ۲۱ اسفند بزرگداشت این شاعر خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85043539/%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DB%B5-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B4%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D9%86%D8%AC%D9%88%DB%8C