رویکرد دولت سیزدهم مهجوریت‌زدایی از میراث فرهنگی است


یزد – ایرنا – قائم مقام و معاون وزیر میراث فرهنگی، جهانگردی و صنایع دستی گفت: رویکرد دولت سیزدهم به میراث فرهنگی، مهجوریت زدایی از این حوزه اثرگذار و مرجعیت‌بخشی به آن است تا از ظرفیت‌های این بخش بیش از پیش استفاده شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85033770/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D9%85%D9%87%D8%AC%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D8%AF%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA