رویکرد معرفی جاذبه‌های استان یزد مطلوب نیست


یزد – ایرنا – مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان یزد گفت: استان یزد جاذبه‌های متعددی دارد و تنها شهر کشور که ثبت جهانی شده، یزد است این در حالی است که جاذبه‌ها و ظرفیت های گردشگری استان به نحوی مطلوب معرفی نشده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85045300/%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D8%B0%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA