رییس اتاق اصناف جیرفت: مجوز میراث فرهنگی به رستوران‌های بین‌راهی خلاف قانون است


جیرفت- ایرنا- رییس اتاق اصناف جیرفت با اشاره به اینکه تعارضی بین این اتاق و میراث فرهنگی وجود دارد گفت: میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بدون توجه به صراحت قانون و برخلاف آن به برخی از رستوران های بین راهی مجوز داده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85148452/%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D8%B5%D9%86%D8%A7%D9%81-%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%81%D8%AA-%D9%85%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%D9%87%DB%8C