زباله، یادگار مسافران نوروزی در آستارا+ عکس

زباله، یادگار مسافران نوروزی در آستارا+ عکس

زباله، یادگار مسافران نوروزی در آستارا+ عکس

زباله، یادگار مسافران نوروزی در آستارا+ عکس

زباله، یادگار مسافران نوروزی در آستارا+ عکس

زباله، یادگار مسافران نوروزی در آستارا+ عکس

زباله، یادگار مسافران نوروزی در آستارا+ عکس

زباله، یادگار مسافران نوروزی در آستارا+ عکس

زباله، یادگار مسافران نوروزی در آستارا+ عکس

زباله، یادگار مسافران نوروزی در آستارا+ عکس

زباله، یادگار مسافران نوروزی در آستارا+ عکس

زباله، یادگار مسافران نوروزی در آستارا+ عکس

زباله، یادگار مسافران نوروزی در آستارا+ عکس

زباله، یادگار مسافران نوروزی در آستارا+ عکس

به گزارش خبرنگار ایمنا، تعطیلات عید نوروز در حالی به پایان رسید که انبوهی از زباله‌های مختلف توسط مسافران و شهروندان در ساحل دریای خزر، رودخانه‌ها و طبیعت زیبای شهرستان مرزی بندر آستارا رها شده و محیط زیست این شهر شمالی کشور را دچار بحران کرده است.

زباله، یادگار مسافران نوروزی در آستارا+ عکس

زباله، یادگار مسافران نوروزی در آستارا+ عکس

زباله، یادگار مسافران نوروزی در آستارا+ عکس

زباله، یادگار مسافران نوروزی در آستارا+ عکس


منبع: https://www.imna.ir/news/652279/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%DA%A9%D8%B3

زباله، یادگار مسافران نوروزی در آستارا+ عکس

زباله، یادگار مسافران نوروزی در آستارا+ عکس