زخم بر پیکر پُل تاریخی بابل/ بخشی از طاق «محمدحسن خان» فرو ریخت +فیلم


ساری- ایرنا- بخشی از طاق پُل تاریخی ۳۰۰ ساله محمد حسن خان بابل در چشمه دوم آن بر اثر برخورد خودروهای نیمه سنگین تخریب و فرو ریخت.


منبع: https://www.irna.ir/news/85271582/%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%DA%A9%D8%B1-%D9%BE%D9%84-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%88-%D8%B1%DB%8C%D8%AE%D8%AA