زندان تاریخی اسکار وایلد ۷ میلیون پوند فروخته شد


تهران- ایرنا- دادگاه انگلستان پس از ۴ سال از مزایده زندان «ریدینگ» محل حبس «اسکار وایلد» دستور داد این زندان به مبلغ ۷ میلیون پوند به یک بنیاد آموزشی فروخته شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85352421/%D8%B2%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%AF-%DB%B7-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%BE%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF