زنگ آغاز سال گردشگری "۲۰۲۳" در اردبیل نواخته شد


اردبیل- ایرنا- زنگ رویداد “اردبیل ۲۰۲۳ پایتخت گردشگری کشورهای عضو اکو” و آغاز سال گردشگری استان اردبیل روز دوشنبه طی آیینی با حضور جمعی از دانش آموزان و مسئولان استانی در مدرسه جعفری اسلامی شهر اردبیل نواخته شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84986767/%D8%B2%D9%86%DA%AF-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DB%B2%DB%B0%DB%B2%DB%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF