زوار حاضر در عراق هرچه زودتر سفر خود را پایان دهند/ از نجف پیام‌هایی به ما دادند که با کمبود آب مواجه هستند

4747


منبع: https://www.khabaronline.ir/news/1671851/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D8%B6%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%87%D8%B1%DA%86%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%D8%AA%D8%B1-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%AC%D9%81-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8Cبه گزارش خبرآنلاین، رئیس ستاد اربعین در گفت‌وگو با شبکه خبر افزود: مشکلات اصلی در مرزها هنوز وجود دارد. مثلا در آنسوی مرز چذابه عراقی‌ها خودرویی برای انتقال زائران ندارند و در حال جبران این کمبود هستیم. از نجف پیام‌هایی به ما دادند که با کمبود آب مواجه هستند.

او گفت: زوار ایرانی حاضر در عراق هرچه زودتر سفر زیارتی خود را پایان دهند چرا که سفر اربعین باید ۵ روز و مدت ماندگاری در کربلا تنها یک روز باشد.