ساختمان احداث شده در عرصه‌های ملی به نفع بیت‌المال ضبط اعیانی شد

وی افزود: با توجه به رضایت مالک بنای موجود قرار شد، مالک پس از حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی نسبت به تحویل اعیانی به دولت در قالب ضبط اعیانی اقدام کند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزی شهرستان سامان خاطرنشان کرد: مالک اعیانی، حاضر به رفع تصرف و ضبط ملک با رضایت خود به نفع دولت بوده اعلام داشته که هیچ گونه ادعای نسبت به این تأسیسات نداشته و از خود اسقاط حق کرده است.

وی گفت: این تأسیسات به طور کامل تحویل اداره کل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان می‌شود تا برابر مقررات از سوی شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان چهارمحال و بختیاری نسبت به آن تصمیم‌گیری شود.


منبع: https://www.imna.ir/news/618168/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%81%D8%B9-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C

به گزارش خبرنگار ایمنا، سیدمجید حسینی امروز _چهارشنبه هجدهم آبان‌ماه_ در برنامه اجرای حکم قلع و قمع، اظهار کرد: برابر با حکم صادره از محاکم قضائی و با حضور نیروهای امنیتی و نظامی قرار بود یک باب ساخت و ساز غیرمجاز به صورت یک ویلای دو طبقه در این شهرستان قلع و قمع و تخریب شود.