ساخت بزرگترین مجموعه گردشگری جنوب کشور با ۹ هزار میلیارد ریال سرمایه‌ در یاسوج آغاز شد


یاسوج- ایرنا- کلنگ آغاز عملیات اجرایی بزرگترین طرح گردشگری جنوب کشور (مجموعه گردشگری پل معلق) با سرمایه ای معادل ۹ هزار میلیارد ریال روز دوشنبه و همزمان با سفر رییس جمهور به استان کهگیلویه و بویراحمد با حضور معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی در یاسوج به زمین زده شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85172759/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%DB%B9-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%84