ساخت بنای یادبود مقبره عمادالکتاب / رونمایی هفته آینده


شهرری- ایرنا- احداث بنای یادبود مقبره عمادالکتاب از استادان برجسته خوشنویسی ایران در امامزاده عبدالله شهرری به پایان رسید و ۹ خرداد رونمایی می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85123164/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%85%D9%82%D8%A8%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87