ساخت نخستین پل سه طبقه معلق کشور در سرعین اردبیل آغاز شد


اردبیل – ایرنا – عملیات اجرایی نخستین پل تفریحی سه طبقه معلق کشور (هیبریدی) با حضور سید حامد عاملی استاندار اردبیل در «دربند ورگه‌سران» سرعین آغاز شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85162229/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%86%D8%AE%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D9%BE%D9%84-%D8%B3%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%82-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%B1%D8%B9%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B4%D8%AF