ساخت کاخ‌های ماندگار «سلمان فارسی» و آمفی تئاتر کنسرت در شهرک غزالی


تهران- ایرنا- رئیس مرکز تولید و فنی سیما گفت: ابنیه سریال «سلمان فارسی» مثل کاخ بدخشان، مجموعه کاخ‌های تیسفون و طاق کسری به صورت ماندگار در شهرک سینمایی غزالی ساخته می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85152144/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D9%85%D9%81%DB%8C-%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D8%B3%D8%B1%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%B1%DA%A9