سالانه حدود ۱۵ درصد به آمار گردشگران کردستان اضافه می شود


سنندج-ایرنا- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان گفت: سالانه حدود ۱۵ درصد به آمار گردشگران استان افزوده می شود بنابراین می طلبد به تقویت زیرساخت های این بخش توجه ویژه ای شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85108311/%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%DB%B1%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D9%81%D9%87-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF