سرمایه‌گذاری ۹۰ میلیارد تومانی در حوزه میراث فرهنگی خراسان جنوبی


بیرجند – ایرنا – مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون با سرمایه‌گذاری ۹۰ میلیارد تومان در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری استان برای هزار و ۴۶۵ نفر شغل ایجاد شده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85029998/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B9%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C