سرمایه گذاران بخش خصوصی به حوزه گردشگری کردستان ورود کنند


سنندج- ایرنا- معاون گردشگری و سرمایه‌گذاری اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کردستان از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی خواست به حوزه گردشگری در استان ورود کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84979603/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D9%88%D8%B2%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF