سعدآباد سه شنبه تعطیل است


تهران- ایرنا- مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد روز سه شنبه هشتم آذرماه تعطیل است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84955075/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D9%87-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%B9%D8%B7%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA