سعدآباد میزبان سه روزه «دورهمی یلدای شمیران»


تهران- ایرنا- دورهمی یلدای ایرانی به مدت سه روز از ۲۸ تا ۳۰ آذر در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد برگزار می‌شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/84973695/%D8%B3%D8%B9%D8%AF%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%D9%85%DB%8C-%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86