سفرنامه‌های عتبات عالیات از دوره صفوی تا روزگار معاصر

اين نشست بستري برای ارایه دستاورد‌های تازه علمی در این گستره است. پژوهشگران در این نشست مقاله‌های خود را در گستره موضوعی «سفرنامه‌های تاریخی عتبات عالیات» ارایه دادند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3577067/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%B5%D9%81%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D8%B1

به گزارش خبرگزاري صدا وسيما؛ نشست علمی سفرنامه‌های عتبات عالیات از دوره صفوی تا روزگار معاصر با همکاری انجمن همگرایی مواریث تمدن ایرانی، در آستانه اربعین حسینی و براي  احیای یاد و خاطره سفری چهل‌روزه که مسافران آن با سفر خود، تاریخ اسلام را جاودان کردند و سفرنامه خود را بر تارک تاریخ نوشتند، برگزار شد.

نشست علمی سفرنامه‌های عتبات عالیات از دوره صفوی تا روزگار معاصر در کتابخانه ملي موزه ملک برگزار شد