سفرهای ارزان | خبرگزاری صدا و سیما

 


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3800627/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86

سفرهای ارزانبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با هدف فراهم کردن امکان سفر ارزان در ایام نوروز، دستگاه‌های مختلف از آموزش و پرورش گرفته تا وزارت ورزش و سازمان اوقاف اقامتگاه هایشان را در اختیار مسافران نوروزی قرار داده اند.
گرانی بسته‌های سفر داخلی، از موضوعاتی است که سفر را برای عموم مردم با محدودیت مواجه ساخته و به اذعان کارشناسان ارائه بسته‌های ارزان قیمت سفر می‌تواند امکان سفر را برای تمام اقشار مردم تسهیل کند.
در سند تحول دولت مردمی در بخش گردشگری نیز دسترس پذیر کردن سفر برای عموم مردم مورد تاکید قرار گرفته است.