سفره یلدای افغانستانی‌ها شبیه ایرانیان شده است/ شب‌چله برای نوعروسان هدیه می‌بریم


تهران- ایرنا- شهروند افغانستانی ساکن ایران با بیان اینکه در دو دهه اخیر سفره یلدای افغانستانی‌ها شبیه ایرانیان شده است، گفت: برخی خانواده‌ها حتی اگر نتوانند هندوانه و انار تهیه کنند، کیک‌ها و شیرینی‌هایی سفارش می‌دهند که رنگ و شکل آن شبیه این میوه‌ها باشد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84977056/%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87-%DB%8C%D9%84%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D8%A7-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B4%D8%A8-%DA%86%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D9%88%D8%B9%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%86