سفر رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به خراسان شمالی

علی سلاجقه معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست امروز پنجشنبه نهم آذرماه ۱۴۰۲ جهت افتتاح چند طرح زیست محیطی و حضور در آیین افتتاحیه چهل و ششمین دوره مسابقات سراسری قرآن به خراسان شمالی سفر کرد.


منبع: https://www.imna.ir/photo/708415/%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA-%D9%85%D8%AD%DB%8C%D8%B7-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C