سفیر چین در تهران: مهمان‌نوازی مردم اردبیل‌ را عمیقا احساس کردیم


تهران- ایرنا- سفیر چین در تهران که همراه همسرش به اردبیل سفر کرده است، گفت: زیبایی طبیعت و مهربانی و مهمان‌نوازی مردم این منطقه را به طور عمیق احساس کردیم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85096545/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82%D8%A7-%D8%A7%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%85