سفیر چین: دیوان حافظ در چین منتشر شد

وقتی مردم شعرهای حافظ را حفظ می‌کنند

 سفیر چین: دیوان حافظ در چین منتشر شد

شمس‌الدین محمد متخلص به حافظ و ملقب به لسان‌الغیب از شاعران ایرانی قرن هشتم هجری (حدودا ۷۲۷ تا ۷۹۲) بود. او را از بزرگ‌ترین غزل‌سرایان زبان فارسی برشمرده‌اند. برخی گفته‌اند وجه تخلص و شهرت او به حافظ آن است که حافظ قرآن بوده و بسیاری از ابیات او ترجمان مفاهیم قرآنی است. به همین دلیل بیستم مهرماه در تقویم رسمی روز بزرگداشت حافظ نامگذاری شده است.

اغراق آمیز نیست اگر بگوییم در این برهه از زمان جهانیان بیش از هر زمان دیگر به مدارا و نوع دوستی که الهام بخش شیوه متعالی حافظ در زندگی است نیازمندند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84910482/%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

بیشتر بخوانید

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، چانگ هوآ سفیر چین در تهران روز چهارشنبه – بیستم مهرماه ۱۴۰۱- مصادف روز بزرگداشت حافظ در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: امروز روز بزرگداشت حافظ است، ایران و چین دو ملت اهل شعر هستند.دیوان حافظ در چین هم منتشر شد.