سند جامع صنایع دستی تدوین شود/تولید ۷۵ درصد صنایع دستی توسط بانوان


تهران- ایرنا- دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ضمن درخواست ایجاد میز صنایع دستی در دبیرخانه این شورا، گفت: سند جامع صنایع دستی نیز باید تدوین و تنظیم شود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85029800/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%DB%B7%DB%B5-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86