سند چشم‌انداز ١٠ ساله وزارت‌ میراث‌ فرهنگی در دست تدوین نهایی است


تهران- ایرنا- قائم‌ مقام‌ وزیر میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: برنامه سند چشم‌انداز ١٠ ساله وزارت‌ میراث‌ فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در افق ۱۴۱۱ در دست تدوین نهایی است.


منبع: https://www.irna.ir/news/84972485/%D8%B3%D9%86%D8%AF-%DA%86%D8%B4%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%A1%D9%A0-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%86-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C