سنگ بنای اردبیل در هزاره‌های قبل از میلاد + فیلم


اردبیل – ایرنا – باستان‌شناسان که قدمت محوطه‌های باستانی استان اردبیل را هزاره چهارم قبل از میلاد ارزیابی می‌کنند، با کاوش‌ها و بررسی‌های علمی در پی کشف حقایقی دقیق‌تر برای تدوین اطلس باستان‌شناسی این منطقه هستند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85225552/%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85