سنگ نگاره ساسانی احتمالا تصویر یک بزرگ زاده است

رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد احتمالا سنگ‌نگاره ای که به تازگی از انگلستان به کشور برگردانده شده یکی از بزرگ‌زاده‌های ساسانی است.

سنگ نگاره ساسانی احتمالا تصویر یک بزرگ زاده استبه گزارش خبرگزاری صدا وسیما، رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی گفت: از روی نوع پوشاک و شکل قرار گرفتن انگشت اشاره که نوعی ادای احترام است می‌تواند حدس زد این سنگ‌نگاره یکی از افراد بزرگ و صاحب‌منصب دوران ساسانیان است.
این باستان شناس در ادامه با اشاره به اینکه برای اظهار نظر‌های قطعی باید بررسی‌های بیشتر و دقیق تری انجام شود گفت: بررسی‌های تطبیقی، دستگاهی و آزمایشگاهی بیشتری بر روی سنگ‌نگاره ساسانی برای روشن شدن ویژگی‌های دقیق تاریخی آن انجام می‌شود.
مصطفی ده‌پهلوان گفت: اکنون می‌دانیم این اثر از صخره و کوه محل اصلی خود در دهه ۶۰ شمسی جدا شده و بعد از آن از طریق کشور‌های عربی به اروپا برده شد و حدود ۷ سال پیش در فرودگاه لندن شناسایی و کشف می‌شود.
اما پرسش‌های بیشتری مثل این که این اثر چگونه از صخره محل اصلی خود جدا شده؟ آیا جدا شدن آن طبیعی بوده یا به صورت تعمدی؟ و با چه روشی؟ موضوعاتی است که به بررسی‌های علمی دقیق تری نیازمندند.

سنگ‌نگاره ساسانی، بامداد چهارشنبه هفتم تیرماه با پیگیری‌های وزارت میراث‌فرهنگی و وزارت امور خارجه کشورمان، وارد ایران شد و مسئولان میراث‌فرهنگی، این اثر را در فرودگاه امام خمینی تحویل گرفتند.
قرار است پس از طی مراحل مورد نیاز، این سنگ‌نگاره در موزه ملی ایران به نمایش درآید که زمان آن به اطلاع می‌رسد.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3899157/%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%A8%D8%B2%D8%B1%DA%AF-%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA