سنگ نگاره ساسانی ۷ سال پیش پیدا شده بود

آقای نوکنده گفت: بلافاصله با تطبیق عکس‌های ارسالی از موزه بریتانیا لندن با نمونه‌های مشابه آن در ایران، دریافتیم این اثر مربوط به دوره ساسانی و محوطه‌های تاریخی شیراز است.
رئیس کل موزه ملی ایران گفت: این اثر در این مدت در موزه بریتانیا نگهداری شده است و علت طولانی شدن روند استرداد به ایران، کرونا و تعطیلی‌های بین المللی بود.
رئیس کل موزه ملی ایران گفت از ابتدا وزارت خارجه و میراث فرهنگی کشورمان در جریان این امر قرار گرفته بودند.
روزنامه گاردین شنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۲ اعلام کرد گشت مرزی بریتانیا یک نقش‌برجسته ساسانی به ارزش احتمالی ۳۰ میلیون پوند را درحالی کشف و ضبط کرد که احتمال داده شده این سنگ‌نگاره از یک صخره در شیراز کنده شده و بعد به انگلیس قاچاق شده است.
روزنامه گاردین نوشته که گشت مرزی بریتانیا این نقش‌برجستۀ قاچاق‌شده را در فرودگاه لندن  کشف و ضبط كرده و قرار است پیش از بازگشت به خانه (ایران) در موزه بریتانیا به نمایش گذاشته شود. مسؤولان موزه بریتانیا اعلام کرده‌اند از دولت ایران اجازه نمایش این گنجینه باستانی را به مدت سه ماه دریافت کرده‌اند و سپس، آن را به موزه ملی در تهران می‌فرستند.


منبع: https://www.iribnews.ir/fa/news/3804146/%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DB%B7-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D9%88%D8%AF

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جبرییل نوکنده افزود: اسفند ۱۳۹۴ آقای جان سیمپسون باستان‌شناس بخش خاورمیانه موزه بریتانیا با من تماس گرفت و ضمن ارسال عکس این نقش برجسته، اصالت و هویت آن را جستجو کرد.

رئیس موزه ملی ایران: سنگ نگاره ساسانی ۷ سال پیش پیدا شده بود

رئیس کل موزه ملی ایران گفت: نقش برجسته ساسانی که به تازگی خبرساز شد، ۷ سال پیش کشف و تشخیص هویت شد.