سه انتصاب جدید ضرغامی در وزارت میراث فرهنگی


تهران- ایرنا- وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی طی حکمی علی طلوعی را به‌عنوان «معاون توسعه مدیریت و منابع»، سعید اوحدی را به‌عنوان «مشاور وزیر در امور راهبردی» و حسین ساری را به عنوان مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی و امور بین‌الملل منصوب کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84991371/%D8%B3%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%B6%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C