سوراخ های روی ستون های چهلستون، عوارضِ موریانه نیست


اصفهان – ایرنا – ناظر تزئینات معماری اداره کل میراث فرهنگی اصفهان گفت: عوارض و سوراخ های روی ستون های چهلستون که به تازگی تصاویر آن در فضای مجازی منتشر شده است، جدید نیست و ربطی به موریانه ندارد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85277336/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AE-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D9%87%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA