سومین ژئوپارک ایران ثبت جهانی شد


تهران- ایرنا- ارزیاب و عضو شورای عالی ژئوپارک‌های یونسکو از رأی مثبت یونسکو برای ثبت جهانی ژئوپارک طبس، به عنوان سومین ژئوپارک ایران خبر داد.


منبع: https://www.irna.ir/news/84964951/%D8%B3%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%98%D8%A6%D9%88%D9%BE%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF