سیستم بانکی نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری کردستان دارد


سنندج- ایرنا- سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کردستان گفت: گردشگری کردستان از ظرفیت بسیار بالایی برای رشد و توسعه برخوردار بوده و سیستم بانکی می‌تواند نقش مهم و قابل توجهی در توسعه و رونق این صنعت ایفا کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/84980977/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%86%DA%A9%DB%8C-%D9%86%D9%82%D8%B4-%D9%85%D9%87%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF