سینمای کودک و نوجوان دچار یک عقب ماندگی تاریخی است / ۲۰۰ متن و طرح فیلم‌نامه به صندوق پروانه فارابی رسیده است

روند روی پرده رفتن دست کم یک فیلم کودک و نوجوان در سبد اکران هر دوره حداقل از یکسال و نیم گذشته تاکنون مدنظر بوده است و حتی این تعداد گاهی بیشتر هم شده و به دو یا سه فیلم از این ژانر رسیده است.


منبع: https://snn.ir/fa/news/1079139/%D8%B3%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9-%D9%88-%D9%86%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DA%86%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DB%B2%DB%B0%DB%B0-%D9%85%D8%AA%D9%86-%D9%88-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

اگر بتوانیم نهاد‌ها و مراکزی که به نوعی وظیفه حمایت از فرهنگسازی برای کودک و نوجوان را دارند، پای کار بیاوریم، سینما به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌هایی که می‌تواند کمک‌کننده باشد، کار خود را خواهد کرد. همانطور که برعکس آن نیز ممکن است و پرداخت ناصحیح و ارائه اثری بدون مراقبت می‌تواند به این گروه سنی آسیب بزند.

در زمان حاضر حدود ۲۰۰ متن و طرح فیلم‌نامه کودک و نوجوان به صندوق پروانه بنیاد سینمایی فارابی رسیده و از این میان قرار است ۴ فیلم تولید شود.

نگاه دولت در وهله اول به سینمای کودک و نوجوان نباید نگاه اقتصادی و سودآوری باشد. سینمای کودک و نوجوان را نباید تمام و کمال به میزان مخاطب و فروش گره بزنیم و از اثربخشی آن غافل باشیم. راه‌اندازی صندوق پروانه به عنوان یکی از رویکرد‌های جدید سازمان سینمایی برای شروع و اتصال به مراحل بعدی حمایت جدی از سینمای کودک و نوجوان اقدامی مطلوب بوده است.

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، روح‌الله سهرابی مدیرکل نظارت بر عرضه و نمایش فیلم سازمان سینمایی درباره وضعیت سینمای کودک و نوجوان گفت: در سینمای کودک و نوجوان ما دچار یک عقب ماندگی تاریخی هستیم که به یک یا چند سال اخیر هم برنمی‌گردد.