شاخص آلودگی هوای اصفهان امروز جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ + آخرین وضعیتبه گزارش خبرگزاری ایمنا، سنجش کیفیت هوای اصفهان امروز _جمعه، چهاردهم اردیبهشت_ در ساعت منتهی به ۸:۰۰ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۶۰ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست منطقه اصفهان، دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه احمدآباد با شاخص ۹۳ و خرازی با شاخص ۵۹ در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شده است.

امروز همچنین بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست منطقه اصفهان، ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا متعلق به شهرداری اصفهان دانشگاه صنعتی با شاخص ۱۲۶ ناسالم (نارنجی)،

انقلاب با شاخص ۵۸، رهنان با شاخص ۷۰، زینبیه با شاخص ۵۳، کاوه با شاخص ۵۶، خیابان ۲۵ آبان با شاخص ۵۳، فیض با شاخص ۸۲، کردآباد با شاخص ۵۴، میرزاطاهر با شاخص ۴۷، ولدان با شاخص ۵۸ در وضعیت هوای سالم (زرد)، پارک زمزم با شاخص ۴۳، سپاهان شهر با شاخص ۳۴، فرشادی با شاخص ۳۲ پاک (سبز) قرار دارد.

در حال حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفیت هوا در استان اصفهان به‌جز شهر اصفهان، ایستگاه‌های زرین‌شهر، قهجاورستان، سجزی، کاشان، خمینی‌شهر، نجف‌آباد، مبارکه و شاهین‌شهر است که شاخص کیفی هوا در موقعیت زرین شهر با شاخص ۱۰۶، سجزی با شاخص ۱۰۶ و شاهین شهر با شاخص ۱۲۴ ناسالم (نارنجی)، قهجاورستان با شاخص ۶۷، کاشان با شاخص ۶۰، مبارکه با شاخص ۵۳، سجزی با شاخص ۶۲ و خمینی‌شهر با شاخص ۶۵، شاهین‌شهر با شاخص ۲۳ و نجف‌آباد با شاخص ۵۸ در وضعیت پاک (سبز) قرار دارد. ایستگاه‌های استانداری اصفهان، پروین، رودکی، جی، میثاق، خواجو، باغ غدیر و شهر دولت‌آباد فعال نیست.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا همچون مونوکسید کربن، دی‌اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، ازن و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف دارد، به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.


منبع: https://www.imna.ir/news/750249/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%DB%B1%DB%B4-%D8%A7%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%A8%D9%87%D8%B4%D8%AA-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA