شاخص آلودگی هوای اصفهان امروز جمعه ۴ بهمن + آخرین وضعیت

سنجش کیفیت هوای اصفهان امروز در ساعت منتهی به ۹ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۱۳۱ در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) ثبت شده است.

امروز همچنین بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست منطقه اصفهان، ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا متعلق به شهرداری اصفهان در ایستگاه‌های انقلاب با شاخص ۱۵۲، زینبیه با شاخص ۱۵۹، کردآباد با شاخص ۱۶۲، در وضعیت ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _جمعه، چهارم اسفند_ به شرح زیر است:

در همین راستا، ایستگاه‌های خیابان ۲۵ آبان با شاخص ۱۱۹، پارک زمزم با شاخص ۱۰۸، دانشگاه صنعتی با شاخص ۱۴۵، رهنان با شاخص ۱۱۰، فرشادی با شاخص ۱۴۴، فیض با شاخص ۱۳۳، کاوه با شاخص ۱۰۶، میرزاطاهر با شاخص ۱۱۰ و ولدان با شاخص ۱۲۰ در وضعیت هوای ناسالم (نارنجی) قرار دارد. ایستگاه سپاهان‌شهر با شاخص ۹۷، در شرایط سالم (زرد) ثبت شد.

بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست منطقه اصفهان، دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۱۵۹ ناسالم (قرمز)، خرازی با شاخص ۱۳۴ و پروین با شاخص ۱۳۱ در وضعیت هوای ناسالم (نارنجی) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا همچون مونوکسید کربن، دی‌اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، ازن و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف دارد، به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.


منبع: https://www.imna.ir/news/730399/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%DB%B4-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

در حال حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به‌جز شهر اصفهان، ایستگاه‌های خمینی‌شهر، سجزی، شاهین‌شهر و قهجاورستان است که شاخص کیفی هوا در قهجاورستان با شاخص ۱۶۲ ناسالم (قرمز)، سجزی با شاخص ۱۱۶، خمینی‌شهر با شاخص ۱۲۳، زرین‌شهر با شاخص ۱۱۱ ناسالم (نارنجی)، شاهین‌شهر با شاخص ۸۶، مبارکه با شاخص ۶۴ سالم (زرد) ثبت شده است. ایستگاه‌های استانداری اصفهان، رودکی، جی، میثاق، خواجو، باغ غدیر و شهرهای کاشان، نجف‌آباد و دولت‌آباد فعال نیست.