شاخص آلودگی هوای اصفهان امروز دوشنبه ۱۳ فروردین ۱۴۰۳ + آخرین وضعیت

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

در حال حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفیت هوا در استان اصفهان به‌جز شهر اصفهان، ایستگاه‌های خمینی‌شهر، قهجاورستان، مبارکه و شاهین‌شهر است که شاخص کیفی هوا در قهجاورستان با شاخص ۳۰۵ بسیار ناسالم (بنفش)، خمینی‌شهر با شاخص ۸۷ و مبارکه با شاخص ۷۵ سالم (زرد)، شاهین‌شهر با شاخص ۴۶، پاک (سبز) ثبت شده است. ایستگاه‌های استانداری اصفهان، پروین، رودکی، جی، میثاق، خواجو، باغ غدیر و شهرهای کاشان، سجزی، زرین‌شهر، نجف‌آباد و دولت‌آباد فعال نیست.

امروز همچنین بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست منطقه اصفهان، ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا متعلق به شهرداری اصفهان در ایستگاه‌های انقلاب با شاخص ۱۲۱، رهنان با شاخص ۱۰۳، کاوه با شاخص ۱۱۸ و کردآباد با شاخص ۱۴۴ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) و خیابان ۲۵ آبان با شاخص ۷۴، پارک زمزم با شاخص ۷۹، دانشگاه صنعتی با شاخص ۸۱، زینبیه با شاخص ۹۹، فرشادی و فیض با شاخص ۷۴، میرزاطاهر با شاخص ۸۴ و ولدان با شاخص ۷۱، در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شدند. ایستگاه سپاهان‌شهر فعال نیست.

سنجش کیفیت هوای اصفهان امروز در ساعت منتهی به ۱۱:۰۰ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۹۳ در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _ دوشنبه سیزدهم فروردین_ به شرح زیر است:

بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست منطقه اصفهان، دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۹۷ و خرازی با شاخص ۸۲ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا همچون مونوکسید کربن، دی‌اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، ازن و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف دارد، به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.


منبع: https://www.imna.ir/news/740836/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B3-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86