شاخص آلودگی هوای اصفهان امروز شنبه ۲۱ بهمن + آخرین وضعیت

امروز همچنین بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست منطقه اصفهان، ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا متعلق به شهرداری اصفهان در ایستگاه‌های سپاهان‌شهر با شاخص ۱۵۵ ناسالم (قرمز)، انقلاب با شاخص ۱۰۵، دانشگاه صنعتی با شاخص ۱۱۵، کاوه با شاخص ۱۱۳، کردآباد با شاخص ۱۳۷ ناسالم (نارنجی)، خیابان ۲۵ آبان با شاخص ۹۰، پارک زمزم با شاخص ۸۴، رهنان با شاخص ۸۵، زینبیه با شاخص ۸۸، فرشادی با شاخص ۷۲، فیض با شاخص ۸۸، میرزاطاهر با شاخص ۸۴ و ولدان با شاخص ۷۹ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست منطقه اصفهان، دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۱۱۹ ناسالم (نارنجی)، خرازی با شاخص ۷۵ و استانداری اصفهان با شاخص ۹۵ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

ایستگاه‌های رودکی، پروین، ق جی، میثاق، خواجو، باغ غدیر و شهرهای کاشان، مبارکه، نجف‌آباد، دولت‌آباد، مبارکه و زرین‌شهر فعال نیست.

در حال حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفی هوا در استان اصفهان به‌جز شهر اصفهان، ایستگاه‌های خمینی‌شهر، سجزی، شاهین‌شهر و قهجاورستان است که شاخص کیفی هوا در قهجاورستان با شاخص ۱۰۷ ناسالم (نارنجی)، سجزی با شاخص ۷۸، شاهین‌شهر با شاخص ۵۵ سالم (زرد) و خمینی‌شهر با شاخص ۲۸ پاک (سبز) ثبت شده است.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _شنبه بیست‌ویکم بهمن_ به شرح زیر است:

سنجش کیفیت هوای اصفهان امروز در ساعت منتهی به ۱۶ عصر با قرار گرفتن روی شاخص ۹۹ در وضعیت هوای سالم ثبت شده است.

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا همچون مونوکسید کربن، دی‌اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، ازن و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف دارد، به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.


منبع: https://www.imna.ir/news/727209/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B2%DB%B1-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.