شاخص آلودگی هوای اصفهان امروز یکشنبه ۱۲ فروردین ۱۴۰۳ + آخرین وضعیت

در حال حاضر تنها ایستگاه‌های فعال در زمینه نشانگر شاخص کیفیت هوا در استان اصفهان به‌جز شهر اصفهان، ایستگاه‌های خمینی‌شهر، قهجاورستان، مبارکه و شاهین‌شهر است که شاخص کیفی هوا در قهجاورستان با شاخص ۶۸، خمینی‌شهر با شاخص ۵۵ و مبارکه با شاخص ۶۵ سالم (زرد)، شاهین‌شهر با شاخص ۴۰ پاک (سبز) ثبت شده است. ایستگاه‌های استانداری اصفهان، پروین، رودکی، جی، میثاق، خواجو، باغ غدیر و شهرهای کاشان، سجزی، زرین‌شهر، نجف‌آباد و دولت‌آباد فعال نیست.

امروز همچنین بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست منطقه اصفهان، ایستگاه‌های سنجش آلودگی هوا متعلق به شهرداری اصفهان در خیابان ۲۵ آبان با شاخص ۹۶، انقلاب با شاخص ۷۵، دانشگاه صنعتی با شاخص ۵۹، رهنان با شاخص ۶۹، کاوه با شاخص ۷۵، میرزاطاهر با شاخص ۵۸ سالم (زرد) و پارک زمزم با شاخص ۵۰، زینبیه با شاخص ۵۰، سپاهان‌شهر با شاخص ۴۹، فرشادی با شاخص ۳۱، فیض با شاخص ۴۱، کردآباد با شاخص ۳۵ و ولدان با شاخص ۳۲ در وضعیت هوای پاک (سبز) قرار دارد.

سنجش کیفیت هوای اصفهان امروز در ساعت منتهی به ۱۱:۰۰ صبح با قرار گرفتن روی شاخص ۹۶ در وضعیت هوای سالم (زرد) ثبت شده است.

بر اساس سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان حفاظت محیط‌زیست منطقه اصفهان، دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های احمدآباد با شاخص ۵۶ و خرازی با شاخص ۷۱ در وضعیت هوای سالم (زرد) قرار دارد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.

شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا همچون مونوکسید کربن، دی‌اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن‌دار، ازن و ذرات معلق (ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف دارد، به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.


منبع: https://www.imna.ir/news/740654/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%DB%8C%DA%A9%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%DB%B1%DB%B2-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B3-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86

به گزارش خبرگزاری ایمنا، وضعیت هوای اصفهان امروز _ یکشنبه دوازدهم فروردین_ به شرح زیر است: