شاخص آلودگی هوای تهران به تفکیک مناطق امروز جمعه ۴ اسفند + وضعیت

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.


منبع: https://www.imna.ir/news/730395/%D8%B4%D8%A7%D8%AE%D8%B5-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D9%81%DA%A9%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87-%DB%B4-%D8%A7%D8%B3%D9%81%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%B6%D8%B9%DB%8C%D8%AA

بر این اساس امروز سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های پاسداران با شاخص ۱۰۸، پاکدشت با شاخص ۱۳۶، تربیت مدرس منطقه شش با شاخص ۱۵۰، دانشگاه تهران با شاخص ۱۳۸، دماوند با شاخص ۱۴۰، شادآباد منطقه ۱۸ با شاخص ۱۰۸، شهرری منطقه ۲۰ با شاخص ۱۲۴، شهرداری منطقه ۲۱ با شاخص ۱۱۶، علم و صنعت با شاخص ۱۱۹، لواسانات با شاخص ۱۱۸، میدان فتح منطقه ۹ با شاخص ۱۵۰، در وضعیت هوای ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی) قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، سنجش کیفیت هوا امروز _جمعه، چهارم اسفند_ طی ساعات منتهی به هفت صبح در دستگاه سنجش کیفیت هوای ایستگاه‌های اسلام‌شهر با شاخص ۱۶۳، باغستان شهریار با شاخص ۱۶۰، باقرشهر با شاخص ۱۸۳، بهارستان با شاخص ۱۸۰، پیروزی منطقه ۱۳ با شاخص ۱۵۳، تهران پارک شکوفه با شاخص ۱۵۴، ستاد بحران منطقه هفت با شاخص ۱۵۲، شریف منطقه دو با شاخص ۱۵۳، شهرداری منطقه چهار با شاخص ۱۵۳، شهرداری منطقه ۱۹ با شاخص ۱۷۳، شهریار با شاخص ۱۵۴، فرمانداری شهرری با شاخص ۱۶۳، ملارد با شاخص ۱۶۱، منطقه ۱۵ با شاخص ۱۵۸، ورامین با شاخص ۱۵۲، در وضعیت هوای ناسالم برای عموم (قرمز) قرار دارد.

در همین راستا، دستگاه سنجش کیفیت هوا در ایستگاه‌های آتی‌ساز با شاخص ۵۸، اتوبان محلاتی منطقه ۱۴ با شاخص ۵۸، اقدسیه منطقه یک با شاخص ۸۰، امام خمینی با شاخص ۸۲، پارک رازی با شاخص ۹۲، پردیس با شاخص ۶۸، چشمه با شاخص ۶۵، دانشگاه شهید بهشتی با شاخص ۶۰، ژئوفیزیک با شاخص ۹۶، شهرداری منطقه دو با شاخص ۹۱، شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۹۰، قدس با شاخص ۵۶، مسعودیه منطقه ۱۵ با شاخص ۷۷ و وردآورد منطقه ۲۲ با شاخص ۹۷ در وضعیت هوای سالم (زرد) است. ایستگاه پونک با شاخص ۴۵ پاک (سبز) ثبت شد.